Regulamin newslettera

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Administratora Serwisu  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Do korzystania z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach wydarzeniach, nowościach serwisu www.www.gdzieprawojazdy.pl poprzez okresowe wysłanie przez Administratora serwisu treści drogą elektroniczną.
 4. Wybranie opcji wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej podczas rejestracji konta przez użytkownika uważane jest za zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 5. Serwis zobowiązuje się do nieudostępniania powierzonych mu adresów e- mail osobom trzecim.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi poprzez przesłanie rezygnacji na biuro@gdzieprawojazdy.pl.
 7. Usuniecie adresu e-mail z bazy adresowej newslettera następuje niezwłocznie po wpłynięciu rezygnacji i jest potwierdzone komunikatem dostarczonym na adres e-mail.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania za pomocą newslettera:
 • reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na konto e-mail użytkownika,
 • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względu technicznych,
 • zmian w niniejszy regulaminie,
 • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
 • usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2015.