Istnieje pewien niepisany katalog błędów jakie popełniają młodzi kierowcy, którzy dopiero od niedawna mogą pochwalić się posiadaniem prawa jazdy. Mimo, że na etapie kursu na prawo jazdy instruktorzy starają się wykształcić u kursantów poprawne nawyki, pewne kwestie siłą rzeczy umykają podczas trzydziestogodzinnego szkolenia.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez nowo upieczonych kierowców jest ruszanie z miejsca bez użycia pedału gazu lub użycia go w niewystarczającym zakresie. Skutkuje to tym, że silnik gaśnie i ruszanie trzeba rozpocząć od początku. Jest to bardzo stresująca sytuacja, jednak należy wejść w nawyk ruszania z użyciem pedału gazu i wtedy problem przestaje istnieć.

Kolejnym błędem dotyczący młodych kierowców, na szczęście tylko niektórych, jest nadmierna pewność siebie i przekonanie o swoich niezwykle dobrych umiejętnościach. Brawura jest w szczególności domeną młodzieży pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Dostrzegli tą zależność również ubezpieczyciele, którzy oferują najwyższe stawki OC właśnie dla tej grupy wiekowej, nazywanej grupą podwyższonego ryzyka wypadkowego. Tymczasem, błędy które kończą się wypadkiem są popełniane najczęściej przy zbyt dużych prędkościach, których jak ognia powinni wystrzegać się kierowcy bez doświadczenia.

Nagminne wymuszanie pierwszeństwa to kolejna bolączka świeżych kierowców. Często jest to wynikiem niedokładnego zapoznania się z przepisami ruchu drogowego. Dlatego po zdanym pozytywnie egzaminie teoretycznym warto wrócić do teorii związanej z zasadami pierwszeństwa, aby później na skrzyżowaniu nie zastanawiać się, kogo należy przepuścić.

Równie ważne znaczenie ma baczne obserwowanie znaków drogowych i ich dobra znajomość.

Wszyscy uczestnicy ruchu powinni zachować daleko idącą ostrożność w stosunku do młodych kierowców a także starać się nie utrudniać im pierwszych kroków na nowej dla nich ścieżce, poprzez na przykład uporczywe trąbienie. Niedługo, w 2016 roku wchodzą nowe przepisy, nakładające na początkujących kierowców obowiązek naklejania na przednią i tylną szybę samochodu zielonego listka. Każdy uczestnik ruchu, będzie w ten sposób informowany, że ma do czynienia z osobą niedoświadczoną. Kierujmy się w stosunku do tych osób zasadą ograniczonego zaufania a nasza koegzystencja na drodze będzie na pewno bardziej bezpieczna.