Prawo o ruchu drogowym definiuje teren zabudowany jako obszar gdzie występuje różnego typu zabudowa, i w związku z tym ma miejsce wzmożony ruch, zarówno pieszych, jak i pojazdów. Teren zabudowany rozpoczyna się od znaku informacyjnego D42, i przestaje obowiązywać za znakiem D43. Wiążąca nie jest w tym względzie tabliczka z nazwą miejscowości. Pod koniec ubiegłego…

Istnieje pewien niepisany katalog błędów jakie popełniają młodzi kierowcy, którzy dopiero od niedawna mogą pochwalić się posiadaniem prawa jazdy. Mimo, że na etapie kursu na prawo jazdy instruktorzy starają się wykształcić u kursantów poprawne nawyki, pewne kwestie siłą rzeczy umykają podczas trzydziestogodzinnego szkolenia. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez nowo upieczonych kierowców jest ruszanie z…

Do zachowania szczególnej ostrożności w pewnych określonych sytuacjach na drodze, obligują wszystkich kierowców przepisy ruchu drogowego. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym sprecyzowała w sposób szczegółowy kto, gdzie i kiedy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność,  a także na czym ta szczególna ostrożność polega. Zasada ta jest określana jako najważniejsza zasada…